ကလေးဘဝ အစောပိုင်းအစီအစဉ် (၂-၆ ယိုကလေးများ)

အသိုင်းအဝိုင်း၊ နေ့စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ပြင်ဆင်ရေး ဝန်းကျင်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့/ဒါမှမဟုတ် အပြုအမူဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်ချက်တွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကလေးရှိသလား။

ဒီစိန်ခေါ်ချက်တွေက တခြားသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် တခြားသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းကို ကန့်သတ်ထားတာ၊ အဲဒီနေရာအတွင်းမှာနေဖို့ ဒါမှမဟုတ် ကစားခြင်း၊ ပညာမတိုင်ခင်၊ ဆက်သွယ်ရေး ဒါမှမဟုတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်တွေမှာ ကြီးထွားလာမှုကို ပြသဖို့လိုသလား။

မိဘတစ်ဦး၊ ဆရာတစ်ဦး သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ပေးသူတစ်ဦးအနေနှင့် သင်ယူခြင်းနှင့် /သို့မဟုတ် အပြုအမူဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက် နှစ်မျိုးကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းမှ အကျိုးရရှိမည်လော။

အကယ်၍ သင်သည် ဤအခွင့်အလမ်းများအတွက် အသစ်အဆန်းဖြစ်နေမည် သို့မဟုတ် ပိုမိုသင်ယူလိုလျှင်-

အစောပိုင်းကလေးဘဝအစီအစဉ်တွင် တစ်ဦးချင်းစီနှင့် အုပ်စုပုံစံနှစ်မျိုးစလုံးပါဝင်သည်။ အုပ်စု ပုံစံ များ ကို အုပ်စု အတွင်း ပါဝင် သော ကလေး များ သည် သီးခြား ဖြစ် သော်လည်း ဖြည့်စွက် ထား သော ပန်းတိုင် များ ပေါ်တွင် အလုပ် လုပ် နေ ကြ သည့် ပေါင်း စပ် လိုအပ်ချက် များ ကြောင့် လှုံ့ဆော် ခံ ရ လိမ့်မည် ။ ပရိုဂရမ်မင်ကို ကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြု အကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့် အသိပေးထားပြီး ဂိုးလမ်းညွှန်မှုနဲ့ အထွေထွေ ကျွမ်းကျင်မှု သင်ကြားပေးခြင်းနဲ့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အပြုအမူနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း ပါဝင်ပါတယ်။

လူမှုရေး နှင့် လူမှုရေး လုပ်ငန်း များ သို့မဟုတ် နေရာချ ခြင်း များ အတွင်း အောင်မြင် စွာ ပါဝင် ရန် အဟန့်အတား ဖြစ် စေ သည့် လက်ရှိ စိန်ခေါ် ချက် များ ကြောင့် ထိုသို့ သော လိုအပ်ချက် များ ကို လှုံ့ဆော် ပေး နိုင်သည် ။ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ဝေမျှထားသော ပစ္စည်းများနှင့် နည်းဗျူဟာများကို သက်ဆိုင်သည့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် အောင်မြင်စွာအသုံးပြုရန် ထောက်ပံ့ပေးသူများအကြား ဝေမျှရန် အားပေးထားသည်။ အစောပိုင်းကလေးဘဝ အစီအစဉ်တွင် ဝန်ဆောင်မှုရွေးချယ်စရာ သုံးခုပါဝင်ပြီး (တစ်နည်းအားဖြင့် မိဘ/ကလေး ဒိုင်ယာ့ဒ်၊ အုပ်စု ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အုပ်စု ဝန်ဆောင်မှုများ) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

မိဘ နှင့် ကလေး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း မှု (i.e, မိဘ/ကလေး dyad) :

ကနဦး ပွဲစဉ် များ သည် အနာဂတ် ပွဲစဉ် များ အတွက် လမ်းညွှန် မှု ပေး ရန် ကျွမ်းကျင် မှု များ နှင့် ပန်းတိုင် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှု အပေါ် အာရုံစိုက် လိမ့်မည် ။ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးပန်းတိုင်များအပြင် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးပန်းတိုင်များကိုလည်း ဖြေရှင်းရန် အစီအစဉ်များကို ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အစီအစဉ်များအတွင်း လက်ဟန်အိပ်ခ်ျအိုအက်စ် နည်းပြများသည် ကလေးကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးရာတွင် နည်းဗျူဟာများကို သရုပ်ပြပေးသည့်အပြင် ပြုစုစောင့်ရှောက်သူ သတိပြုနေစဉ် ကလေးကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးသည့် နည်းဗျူဟာများကိုလည်း ပြသပေးကြသည်။

ထို့နောက် ပြုစုစောင့်ရှောက်သူများသည် မေးခွန်းများမေးရန်၊ ကလေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများလေ့ကျင့်ပေးရန်နှင့် အချိန်မှန်တွင် နည်းပြထံမှ တုံ့ပြန်မှုရရှိရန် အခွင့်အရေးများ ရရှိကြသည်။ ပြုစုစောင့်ရှောက်သူနှင့် ကလေးနှစ်ဦးစလုံး၏ တိုးတက်ကောင်းမွန်သော ကျွမ်းကျင်မှုများက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပို၍သက်သာစွာအသုံးပြုနိုင်သည့် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုများနှင့် လက်တွေ့ကျကျ ကျွမ်းကျင်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်၊ အထူးသဖြင့် အိမ်နှင့် အသိုင်းအဝိုင်းတွင် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် အခြေပြု ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများနှင့် ပူးပေါင်းပါကဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပြုစုစောင့်ရှောက်သူ၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်သူနှင့် ထောက်ပံ့ပေးသူ သို့မဟုတ် အခြားသူများကဲ့သို့သော လူများစွာသည် လူများနှင့် နေရာအနှံ့တွင် နည်းဗျူဟာများကို အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးရန် စေ့စပ်ထားကြပေမည်။

ဥပမာ - ပြုစုစောင့်ရှောက်သူများသည် အစီအစဉ်ဇယားများနှင့် မြင်ကွင်းများကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် နည်းဗျူဟာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အိမ်နှင့်/သို့မဟုတ် အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို သင်ယူရန် စိတ်ဝင်စားကြသည်။ ( တစ်နည်းအားဖြင့် ၊ လုပ်ဆောင် မှု တစ် ခု မှ နောက် တစ် ခု သို့ အောင်မြင် သော အကူးအပြောင်း များ တွင် ကူညီ ရန် ကိရိယာ များ) နှင့် သက်ဆိုင် သော အခြား သက်ဆိုင် သော မြင်ကွင်း များ ကို ထောက်ပံ့ ပေး ရန် ညွှန်ကြား ကြ သည် ။

နည်းပြ များ သည် သူ တို့ ၏ အသုံးပြု မှု အပေါ် လေ့ကျင့် မှု နှင့် ပြန်လည် တုံ့ပြန် မှု အတွက် အခွင့်အလမ်း များ ကို ထောက်ပံ့ ပေး ခြင်း ၊ နှင့် သဘာဝ အိမ် ၊ နေ့ စောင့်ရှောက် မှု နှင့် အခြား အသိုင်းအဝိုင်း အခြေအနေ များ တွင် နောက်ထပ် လေ့ကျင့် မှု အတွက် ထောက်ပံ့ မှု များ ကို ထောက်ပံ့ ပေး ခြင်း ၊ ပုံစံ ရေးဆွဲ သူ များ နှင့် နည်းပြ ပြုစု စောင့်ရှောက် သူ များ ကို လည်း ပုံစံ ရေးဆွဲ ပေး လိမ့်မည် ။ ကိရိယာများကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုရန် ထောက်ပံ့ပေးသည့် အခြားတက်ကြွမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းဗျူဟာများကိုလည်း သဘာဝအိမ်နှင့် ရပ်ရွာအခြေအနေများအတွင်း လက်တွေ့အသုံးပြုရန် အခွင့်အလမ်းအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန် သင်ကြားပေးထားသည်။

အကယ်၍ သင်သည် ဤအခွင့်အလမ်းများအတွက် အသစ်အဆန်းဖြစ်နေမည် သို့မဟုတ် ပိုမိုသင်ယူလိုလျှင်-

ထိပ်ဆုံးသို့ ပြန်ရောက်

တစ်ဦးချင်း ဒါမှမဟုတ် အုပ်စု ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပရိုဂရမ်ရေးခြင်း-

ကနဦး ပွဲစဉ် များ သည် အနာဂတ် ပွဲစဉ် များ အတွက် လမ်းညွှန် မှု ကို ထောက်ပံ့ ရန် ကျွမ်းကျင် မှု များ အကဲဖြတ် ခြင်း နှင့် ရည်မှန်း ချက် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေး အပေါ် အာရုံစိုက် လိမ့်မည် ။ သတ်မှတ်ထားသော ပညာရှင်၊ အပြုအမူနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာပန်းတိုင်များကို ဖြေရှင်းရန် အစည်းအဝေးများကို ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများကို သီးခြားဖြစ်စေမည်ဖြစ်သော်လည်း ထိုအချိန်က ဦးစားထားရသောပန်းတိုင်များကို အကောင်းဆုံးပစ်မှတ်ထားနိုင်သည့် ပုံစံပေါ်မူတည်၍ တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အုပ်စုတစ်ခုခုတွင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။

တစ် ဦး ချင်း စီ ပုံသက်သေ - ကလေးသည် ပညာရေးအရ နောက်ကွယ်တွင်ရှိပြီး မိဘများသည် ကလေးငယ်များအတွက် ကလေးကို ပို၍ကောင်းစွာပြင်ဆင်ပေးမည့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အလုပ်လုပ်လိုကြသည်။ လိပ်စာပေးရန် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပညာရေး ကျွမ်းကျင်မှုများကို ဟိုဗွီအက်စ် နည်းပြတစ်ဦးနှင့် အစည်းအဝေးများအတွင်းနှင့် အစည်းအဝေးများအတွင်း အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဂိုးသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခြင်း (ဥပမာ၊ အိမ်စာအလေ့အကျင့်) အကြားတွင် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဂိုးသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခြင်းတို့ဖြင့် ခွဲခြားသိမြင်နိုင်မည်

အုပ်စု ပုံနမူနာ - အသက် ၄-၆ နှစ်ထက်မပိုသော ကလေးငယ်များပါဝင်သည့် အုပ်စုငယ်တစ်စုသည် အပြန်အလှန် မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ အပြုသဘောပါသော မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးဂိမ်းများအတွင်း အချင်းချင်း အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုသည့် အုပ်စုလုပ်ဆောင်မှုများတွင် အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြသည်။

ပစ္စည်းများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများအတွက် အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် အုပ်စုဝင်များ ၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံပြီး သီးခြားလိုအပ်ချက်များဖြစ်သည် (အထူးလိုအပ်ချက်များ၊ ကောင်းမွန်သော သို့မဟုတ် စုစုပေါင်း မော်တာ အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ၊ ဆက်သွယ်ရေးထုတ်လုပ်မှု ရွေးချယ်မှုများ၊ မြင်ကွင်း/အထောက်အပံ့များ) အဖွဲ့အတွင်းရှိ ရွယ်တူချင်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းကို အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ရန်၊ အုပ်စုအတွင်းရှိ ရွယ်တူချင်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းကို အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။

ထိပ်ဆုံးသို့ ပြန်ရောက်


အထက်တွင် ရောင်ပြန်ဟပ်ခဲ့သော ဝန်ဆောင်မှုရွေးချယ်စရာ ၃ ခုအပြင် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းနှင့် ပါဝင်မှုရွေးချယ်စရာများ အောက်ပါအတိုင်း တည်ရှိနေပါသည်။

အကဲဖြတ်ချက် -

လွတ်လပ် သော အကဲဖြတ် မှု တစ် ခု သည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း နှင့် အပြုအမူ အစီအစဉ် ကို အသိပေး လိမ့်မည် ဖြစ် သော တစ် ဦး ချင်း စီ ၏ သင်ယူ မှု ပုံစံ များ နှင့် လက်ရှိ ကျွမ်းကျင် မှု များ ကို ဖော် ထုတ် ရာ တွင် ကူညီ ရန် မှတ်တမ်း များ ပြန်လည် သုံးသပ် ခြင်း ၊ ပြုစု စောင့်ရှောက် သူ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း ၊ နှင့် လေ့လာ တွေ့ ရှိ ခြင်း တို့ ပါဝင် သည် ။

အခြေခံဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း -

အိမ်၊ အသိုင်းအဝိုင်း ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းအခြေပြု နေရာတွေအတွင်းမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေး တိုင်ပင် ခြင်း ကို ပိုမို တင်းကျပ် သော နေရာချ ခြင်း ၊ ကျောင်းသား အခြေအနေ / နေရာ ပြောင်းလဲ မှု ၊ သို့မဟုတ် ဆက်စပ် နေ သော ခရီးသွား အန္တရာယ် များ မြင့်မား သော ကလေး များ အတွက် စဉ်းစား သုံးသပ် နိုင် ပါ သည် ။ ဆွေးနွေး တိုင်ပင် မှု ၏ အစိတ်အပိုင်း အဖြစ် မှတ်တမ်း ပြန်လည် သုံးသပ် ခြင်း ၊ တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ခြင်း ၊ နှင့် လေ့လာ တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ခြင်း စ သော လှုပ်ရှား မှု များ အတွက် ခွင့်ပြု ရန် အနည်းဆုံး ၃ နာရီ လိုအပ် သည် ။ HOS စင်တာ မှ ၇၅ မိုင် ကျော် ခရီးသွား ခြင်း နှင့် /သို့မဟုတ် /သို့မဟုတ် အစီရင်ခံ စာ များ မှ ၇၅ မိုင် ကျော် ခရီးသွား ခြင်း သည် လုပ်ငန်းခွင် နာရီ များ ၏ အစိတ်အပိုင်း အဖြစ် ပါဝင် ခြင်း မ ရှိ ဘဲ လိုလား သကဲ့သို့ သို့မဟုတ် လိုအပ် သကဲ့သို့ သီးခြား ပါဝင် သည် ။

ဥပမာ - လက်ရှိ ထောက်ပံ့ ပေး သူ များ နှင့် / သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ မှု များ သည် ဤ အပြုအမူ ကို ဖယ်ရှား ရာ တွင် မ အောင်မြင် ခဲ့ သော အတောအတွင်း ထွက်ပြေး ရန် သို့မဟုတ် လှည့်လည် သွားလာ ခြင်း အတွက် ထူးခြား သော အန္တရာယ် ရှိ သူ တစ် ဦး အတွက် အိမ် - အခြေစိုက် ဆွေးနွေး တိုင်ပင် ခြင်း ကို တောင်းဆို နိုင် သည် ။ အိမ်တွင်း ပတ်ဝန်းကျင် တွင် ပြုစု စောင့်ရှောက် သူ များ နှင့် အဖွဲ့ များ က အပြီးသတ် အသုံးပြု ရန် အတွက် လိုအပ် သော သတင်း အချက်အလက် များ နှင့် ထောက်ပံ့ မှု များ ကို ထောက်ပံ့ ပေး ရန် အကြံပြု နိုင် ပါ သည် ။

အကယ်၍ သင်သည် ဤအခွင့်အလမ်းများအတွက် အသစ်အဆန်းဖြစ်နေမည် သို့မဟုတ် ပိုမိုသင်ယူလိုလျှင်-

ထိပ်ဆုံးသို့ ပြန်ရောက်

ဝက်ဘ်-အခြေပြု ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု -

ဝက်ဘ်အခြေပြု ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုက သတ်မှတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် နေရာချထားခြင်းဖြင့် အကန့်အသတ်မရှိသော အထောက်အပံ့ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ပြုစုစောင့်ရှောက်သူများ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ပေးသူအဖွဲ့များအကြား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းသည် သက်သေအထောက်အထားအခြေပြု နည်းဗျူဟာများ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အောင်မြင်မှုဖြင့် ရရှိနိုင်သော ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်နယ် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုခြင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော ကနဦး သို့မဟုတ် ဆက်လက် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်မှု၊ လေ့ကျင့်မှုများနှင့် ဆက်နွှယ်နေသော အကဲဖြတ်မှု၊ လေ့ကျင့်ရေး၊ လေ့ကျင့်ရေးတို့တွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းကို အကြိမ်တိုင်း တစ်နာရီအထိ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပြီး တစ်နာရီလျှင် သို့မဟုတ် အကြိမ်ကြိမ် တစ်ကြိမ်လျှင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ချင်း စီ သို့မဟုတ် အသင်း များ သည် စီစဉ် ထား သော အချိန် များ အတွင်း ဖြစ်ပွား သော ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် မှု များ အားလုံး ( ဥပမာ ၊ မှတ်တမ်း များ ၏ ပြန်လည် သုံးသပ် ခြင်း ) နှင့် အချိန် ကာလ အတွက် ထိရောက် စွာ ပါဝင် ဆောင်ရွက် နိုင် ရန် သေချာ စေရန် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် မှု များ ဖြစ် ပေါ် စေ သည် ။ ဗီဒီယို သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ညီလာခံစွမ်းရည်များကို ထိရောက်စွာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန် လိုအပ်သည်။

ဥပမာ - မိသားစု နှင့် ထောက်ပံ့ ပေး သူ အဖွဲ့ တစ် ဖွဲ့ သည် အိမ် နေရာ တစ် ခု အတွင်း အဓိပ္ပာယ် ရှိ သော နေ့စဉ် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် များ ကို အကောင်အထည်ဖော် ရန် အလုပ် လုပ် နေ ကြ သည် ။ စီစဉ် ထား သော အချိန် တစ် ခု အတွင်း အသင်း ဆွေးနွေး မှု အပြည့်အစုံ ကို အဆင်ပြေ သော အချိန် တစ် ခု အတွင်း သို့မဟုတ် လက်ရှိ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် များ ကို လေ့လာ ရန် ခွင့်ပြု လိမ့်မည် ။ ဤ အရာ သည် ဖြစ် နိုင် ချေ ရှိ သော ကုသ မှု ရွေးချယ် စရာ များ ကို အသိပေး ရန် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် နှင့် လက်ရှိ ချဉ်းကပ် မှု များ အပေါ် ရှုထောင့် များ ကို ဝေမျှ ရန် အခွင့်အရေး ကို ထောက်ပံ့ ပေး သည် ။ COS နည်းပြ သည် အသင်း ကို ထိရောက် စွာ အကြံပေး နိုင် ပြီး ထောက်ခံ ချက် များ နှင့် ကိုက် ညီ သော နည်းပြ များ ကို ထောက်ပံ့ ပေး နိုင် ပြီး အလားအလာ ရှိ သော အလိုက်သင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှု များ နှင့် ထပ် ဖြည့်စွက် မှု များ ကို ထောက်ပံ့ ပေး နိုင် သည် အသင်း ကို ကူညီ ပေး မည့် အမြင်အာရုံ ထောက်ပံ့ မှု များ နှင့် အခြား နည်းဗျူဟာ များ ကို အောင်မြင် မှု နှင့် လွတ်လပ် မှု နှင့်အတူ အလေ့အကျင့် များ နှင့် နည်းဗျူဟာ များ ကို အသုံးချ ရာ တွင် မိသားစု ကို ကူညီ ပေး မည့် အမြင်အာရုံ ထောက်ပံ့ မှု များ နှင့် အခြား နည်းဗျူဟာ များ ကို ကူညီ ပေး ပါ လိမ့်မည် ။

ထိပ်ဆုံးသို့ ပြန်ရောက်

ပြင်းပြင်းထန်ထန် (၃-၅နေ့) လေ့ကျင့်ရေးပါဝင်မှု -

အစောပိုင်းကလေးဘဝရွေးချယ်စရာများအကြားတွင် ကလေးများသည် တစ်နှစ်တစ်လျှောက် စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ၃-ရက်အစောပိုင်း ကလေးဘဝအလုပ်ရုံတွင် ပါဝင်ခွင့်ရပေမည်။ ဤအလုပ်ရုံများအတွင်း ကလေးများသည် အရွယ်ရောက်သူ လေ့ကျင့်ရေးပါဝင်သူများနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်နေစဉ် တစ်ဦးချင်းစီနှင့် အုပ်စုနှစ်စုစလုံးတွင် လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေကြသည် (ဥပမာ၊ ဆရာမများ၊ နေ့စောင့်ရှောက်မှု ထောက်ပံ့ပေးသူများ၊ ကုထုံးပညာရှင်များ စသည်) အစီအစဉ်ဇယားများ၊ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း၊ လူမှုရေး ကျွမ်းကျင်မှု သွန်သင်ခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သော သက်သေအထောက်အထားအခြေပြု နည်းဗျူဟာများနှင့် အယူအဆများကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန် သင်ယူနေကြသူများဖြစ်သည်။

ဥပမာ - လေ့ကျင့်မှုတွင်ပါဝင်နေသော ကလေးတစ်ဦးသည် ပညာရေး သို့မဟုတ် ပညာမတိုင်မီလုပ်ဆောင်မှုများအတွင်း သူတို့၏အဆင့်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် သင့်လျော်သော အလုပ်အသီးသီးတွင် အရွယ်ရောက်သူများနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ ကလေး များ သည် ကစား နည်း စွမ်းရည် များ နှင့် အလိုအလျောက် စကားပြောဆို မှု များ တိုးတက် ကောင်းမွန် စေရန် အလုပ် လုပ် နေ စဉ် အနုပညာ ၊ အစားအစာ နှင့် အိမ်ပြင် ဂိမ်း များ ကဲ့သို့ အုပ်စု လှုပ်ရှား မှု များ တွင် ပါဝင် သူ များ နှင့် လည်း အပြန်အလှန် ဆက်သွယ် လိမ့်မည် ။ ပါဝင်သူတွေနဲ့အတူ အလုပ်မလုပ်နေပေမဲ့ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ အုပ်စုအလုပ်လုပ်ပြီး စခန်းလိုမျိုး လေထုထဲမှာ ဟိုဗွီအက်စ် နည်းပြတွေနဲ့ တခြားကလေးတွေနဲ့အတူ လှုပ်ရှားမှုတွေ ကစားပါလိမ့်မယ်။

(၃၁၇)၂၇၄.၂၆၇၅ ဒါမှမဟုတ် hands@iupui.edu မေးခွန်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပါ

အကယ်၍ သင်သည် ဤအခွင့်အလမ်းများအတွက် အသစ်အဆန်းဖြစ်နေမည် သို့မဟုတ် ပိုမိုသင်ယူလိုလျှင်-

ထိပ်ဆုံးသို့ ပြန်ရောက်