ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများအတွက် မည်သို့

ဤ ပုံစံခွက် များ ကို သူ တို့ ၏ အောင်မြင် မှု လမ်းကြောင်း ပေါ်တွင် မသန်မစွမ်း မှု အမျိုး မျိုး ရှိ သူ များ ကို ထောက်ပံ့ ရန် နေရာ များ ကို ဖြတ် ၍ အသုံးပြု နိုင် ပါသည် ။ ထို့အပြင် ပုံနမူနာအမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်နိုင်ရန် အခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက် အချက်အလက်အပိုင်းအစများကို ကြည့်ပါ။

ရုပ်ပုံခေါင်းစဉ်အထောက်အပံ့ အမျိုးအစား
Autism သတင်းအချက်အလက် ကတ်ပုံအလိုအလျောက်ဖြစ်ပွားမှု သတင်းအချက်အလက် ကတ်များသတင်းအချက်အလက်
အမြင်အာရုံက Stopoplight နဲ့ Countdown ကို ထောက်ပံ့ပေးရပ်နားမီးများနှင့် ရေတွက်ချက်မှုများကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးထောက်ပံ့မှုများ
ပထမဦးဆုံး ဘုတ်အဖွဲ့သို့ ဦးစွာသွားပုံကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးထောက်ပံ့မှုများ
မြင်ကွင်းဇယားများကို အသုံးပြုပုံကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးထောက်ပံ့မှုများ
လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုဇယားများကို အသုံးပြုနိုင်ပုံကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးထောက်ပံ့မှုများ
ရွေးချယ်မှုဘုတ်များကို အသုံးပြုပုံဆက်သွယ်ရေးထောက်ပံ့မှုများ
Pullele ကတ်တွေ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆက်သွယ်ရေးထောက်ပံ့မှုများ
လူမှုရေး ဇာတ်ကြောင်းလူမှုရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိများသို့လူမှုရေး ကျွမ်းကျင်မှုများ ထောက်ပံ့ပေး
Topic ဘုတ်အဖွဲ့များ မည်သို့လူမှုရေး ကျွမ်းကျင်မှုများ ထောက်ပံ့ပေး
Play Book နမူနာPlaybooks နဲ့ Playscriptsလူမှုရေး ကျွမ်းကျင်မှုများ ထောက်ပံ့ပေး
ကျွန်မရဲ့ လှည့်/လှည့်ကတ်တွေဘယ်လိုအလှည့်နဲ့ ကျွန်မရဲ့ အလှည့်ကတ်တွေလူမှုရေး ကျွမ်းကျင်မှုများ ထောက်ပံ့ပေး
Token Board (အင်္ဂလိပ်)ဆုလာဘ်စနစ် (Token Bod)ကျွမ်းကျင်မှုများ သင်ကြားပေးခြင်း
အလုပ်စနစ် ပုံနမူနာအလုပ်အကိုင်စနစ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွမ်းကျင်မှုများ သင်ကြားပေးခြင်း
လုပ်ငန်းစံနမူနာကို ခွဲဝေခြင်းလုပ်ငန်းများကို ခွဲဝေပေးနိုင်ပုံကျွမ်းကျင်မှုများ သင်ကြားပေးခြင်း
ကိန်းဂဏန်းများအတွက် ကိရိယာများ မည်သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စောင့်ကြည့်ခြင်း
အသံဇယား ဇယားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စောင့်ကြည့်ခြင်း